GËRVISHTJE

ZGJIDHJE PËR ARKITEKTURË

GËRVISHTJE

Gërvishtje: të qëndrueshme, të sigurta dhe rezistente.
Përçueshmëri termike pothuajse 80% më e ulët se çeliku normal i ndërtimit ose çeliku i galvanizuar.
Funksioni është të lidhni dy muret e një murature me dy shtresa, në mënyrë që të krijoni një tërësi më të qëndrueshme dhe rezistente.
Grepa janë bërë nga pllaka inox të tipit AISI 304 të cilat garantojnë një rezistencë në tërheqje më të madhe se 1.0 kN.
Përdorimi i çelikut inox parandalon çdo problem korrozioni dhe oksidimi.
Përçueshmëria termike e këtij materiali është pothuajse 80% më e ulët se çeliku normal i ndërtimit ose çeliku i galvanizuar, duke lehtësuar kështu problemin e urës termike.

ZGJIDHJE PËR ARKITEKTURË