FURRA FOSDONDO

PIKA E REFERIMIT NË TULLA TË EKSPOZUARA

PRODUKTET TONA

TULLA DORË


TULLA DORË

Ato karakterizohen nga përfundime jo uniforme të afta për të krijuar fasada gjithmonë të reja dhe të ndryshme.
Kliko këtu

TULLA E EKSTRUDUR


TULLA E EKSTRUDUR

E disponueshme në përfundime të lëmuara, të ashpra, të rërës dhe të emaluara dhe në ngjyra të ndryshme.
Kliko këtu

TULLA KOMUNALE


TULLA KOMUNALE

Në gamën e pasur të mureve të përbashkëta, në përputhje me rregulloret aktuale të ndërtimit, disponohen formate të ndryshme
Kliko këtu

RRITAT DHE KËNDET


RRITAT DHE KËNDET

Rrit vlerën tradicionale arkitekturore dhe estetike të tullave të ekspozuara me zgjidhje inovative.
Kliko këtu

ZGJIDHJE PËR ARKITEKTURË