FASADË ME AJERIM

ZGJIDHJE PËR ARKITEKTURË

FASADË ME AJERIM

SISTEMI ANEMOS ËSHTË REZULTATE I NJË PROGRAMI TË KUFIZUAR TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT NGA FORNACE DI FOSDONDO

EKLISSE është sistemi revolucionar terrakote brisoleil.
Ai rrit vlerën tradicionale arkitekturore dhe estetike të tullave të ekspozuara dhe modularitetin e sistemeve të mbrojtjes nga dielli.
E montuar “thatë” në një strukturë metalike, totalisht e padukshme.

ZGJIDHJE PËR ARKITEKTURË