Thermoplan S8

Tipologia Prodotto: Blocchi ad alte prestazioni

ThermoPlan® S8 VD/V.Plus

  • perforowana cegła klinkierowa
  • przewodność cieplna z badań eksperymentalnych certyfikowanych zgodnie z EN 771
  • zgodnie z dopuszczeniem Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie Zulassung Z-17.1-1013
  • w cenie bloczków zawarta jest wymagana ilość specjalnej zaprawy „Dünnbettmörtel” (przy zastosowaniu systemu V.Plus również siatki z włókna)
  • klasa gęstości objętościowej 0,60 kg/dm³
  • klasa odporności 6

Dziedziny zastosowania

  • domy wolnostojące
  • domy bliźniacze
  • domy szeregowe
DANE TECHNICZNE ThermoPlan® S8 VD/V.Plus
Numer zamówienia systemu V.Plus 888 889 878
Numer zamówienia systemu VD 448 449 451
grubość muru cm 36,5 42,5 49,0
długość mm 248 248 248
szerokość mm 365 425 490
wysokość mm 249 249 249
WARTOŚĆ PODSTAWOWA
pozorny ciężar właściwy 0,60 0,60 0,60
gęstość kg/m³ 600 600 600
średnia rezystancja fst N/mm² 7,5 7,5 7,5
STATIC
dopuszczalne naprężenie ściskające σ0 MN/m² 0,7 0,7 0,7
rezystancja charakterystyczna fk MN/m² 1,85 1,85 1,85
końcowa wartość rozszerzalności wilgoci mm/m 0 0 0
współczynnik rozszerzalności cieplnej αT 10-6/K 6 6 6
IZOLACJA TERMICZNA 1)
przewodność cieplna W/(mK) 0,08 0,08 0,08
współczynnik przenikania ściany [U] z tynkiem W/(m²K) 0,21 0,18 0,16
współczynnik przenikania ściany [U] bez tynku W/(m²K) 0,22 0,19 0,17
wartość magazynowania termicznego kJ/(m²K) 256 298 343
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
Odporność ogniowa REI min. REI 90 REI 90 REI 90
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
odporność na dyfuzję pary wodnej µ 5 – 10 5 – 10 5 – 10
IZOLACJA AKUSTYCZNA
indeks ratingowy Rw dB
WYMAGANIA MATERIAŁOWE
bloki sztuk/m³ 44 38 33
bloki sztuk/m² 16 16 16
specjalna zaprawa „Dünnbettmörtel” 2) l/m³ ok. 11 11 11
Od szczegółowych rozwiązań w dużym stopniu zależą również ostateczne właściwości techniczne muru. Bardziej szczegółową dokumentację można zamówić bezpośrednio u nas. 1) Z 20 mm lekkim tynkiem na zewnątrz i 10 mm tynkiem wapiennym lub gipsowym od wewnątrz. 2) Wymagana ilość specjalnej zaprawy „Dünnbettmörtel” jest zawarta w cenie bloczków (przy zastosowaniu systemu V.Plus również siatki z włókna).