Top

NASZA HISTORIA

PASJA, KTÓRA TRWA OD PONAD 70 LAT

POCZĄTEK

Spółdzielnia „Fornaciai Laterizi” powstała 25 czerwca 1945 r. w gminie Correggio.
Wówczas wielu pracowników nie miało zatrudnienia, dlatego około trzydziestu z nich podjęło decyzję o wynajęciu niedziałającego od kilku lat zakładu braci Giovannetti. Zgromadzili pierwsze narzędzia oraz zasoby węgla potrzebne do rozpoczęcia produkcji.
Zakupiono przede wszystkim taczki, szpadle, łopaty i motyki, aby ręcznie wykopywać i obrabiać glinę. Pobrano również kredyt bankowy w wysokości jednego miliona lirów, który został zaaprobowany przez przedsiębiorcę Arrigo Cagarella i zabezpieczony produkcją 700 000 sztuk nieprzetworzonych cegieł.

PIERWSZA PRODUKCJA

W grudniu 1945 r., pomimo niekorzystnej pory roku, podjęto decyzję o uruchomieniu pieca po raz pierwszy: trzeba było sprzedawać produkty, aby móc zapłacić pracownikom oraz wierzycielom. Pierwsza dostawa, licząca 300 000 cegieł, została sprzedana za cenę samego kosztu produkcji (4,80 lirów na cegłę), aby wdrożyć firmę na rynek.
Pomimo trudności finansowych spółdzielnia nieustannie zwiększała produkcję i w roku 1948 liczyła już 52 pracowników.
Rok później zakład został zelektryfikowany – wcześniej wszystkie maszyny były napędzane silnikami spalinowymi. Ta zmiana pozwoliła na wprowadzenie najlepszych technologii w sektorze.
W 1960 r. węgiel zastąpiono metanem, była to pozytywna zmiana zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych.
W tym samym roku spółdzielnia kupiła piec oraz pobliskie ziemie, które wcześniej były wynajmowane.  
Ponadto, dzięki wykorzystaniu większej ilości suszarni zakład mógł działać przez cały rok, nawet poza sezonem, co ułatwiło podjęcie kolejnych inwestycji.  

Zainstalowanie pieca tunelowego w 1968 r. znacznie przyczyniło się do wzrostu produkcji cegły elewacyjnej, produktu, dzięki któremu spółdzielnia już wówczas cieszyła się uznaniem na rynku.
  W 1975 roku oddano do użytku drugi piec tunelowy, rozpoczęto budowę kompleksu do usuwania gliny oraz zainstalowano suszarnię do produkcji cegieł elewacyjnych.
W 1972 r. nowy dyrektor, Arnaldo Oliva, połączył firmę z innymi lokalnymi spółdzielniami, tworząc Unicoop di Correggio.
Do tej inicjatywy przyłączyła się zdecydowana większość partnerów, którzy zawsze okazywali wielkie przywiązanie do spółdzielni.

Pracownicy osiągnęli wysoki poziom profesjonalizmu oraz świadomości politycznej:
ich udział w życiu ekonomicznym, społecznym i politycznym spółdzielni był na tyle duży, by móc określić firmę jako samorządną.
Pierwsze lata nie należały do łatwych, partnerzy musieli ponosić wiele poświęceń w postaci opóźnionych wypłat i godzin przepracowanych za darmo.
Po pewnym czasie firma była w stanie regularnie wypłacać wynagrodzenia, a w późniejszych latach pracownicy mieli zapewnione ponadstandardowe warunki.
W latach sześćdziesiątych utworzono wewnętrzny system ubezpieczeń wzajemnych, ponieważ świadczenia, jakie wówczas państwo zapewniało pracownikom, były nieznaczne.

POWSTAJE FORNACE DI FOSDONDO

W momencie powstania firma liczyła siedemdziesięciu pracowników.

W wyniku połączenia Unicoop z Correggio z Ircoop z Reggio Emilia w 1985 roku powstało Unieco Soc. Coop.

W 2012 roku oddział „Fornace di Fosdondo” został przekazany spółce zależnej Terremilia Srl.

24 czerwca 2016 powstała spółdzielnia „Fornace di Fosdondo”, która kupiła 100% udziałów od frimy Terremilia Srl. i nabyła oddział od UNIECO SC. Dwudziestu nowych członków firmy do dziś kontynuuje tradycję, która liczy ponad 70 lat.