ПЕЩТА ДНЕС

СТРАСТ, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 70 ГОДИНИ

ПЕЩТА ДНЕС

“СТРАСТ”, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА ОТ 1895 Г., И “ЧЕТИРИЪГЪЛНИК
(ТУХЛАТА НА ДИАЛЕКТ ОТ РЕДЖО ЕМИЛИЯ)
СМЕСЕНИ С ГЛИНИ ОТ ФОСДОНДО.

Във фабриката Fosdondo се произвеждат както екструдирани (кухи тухли), така и меки (ръчно оформени – плътни тухли).
Съоръженията са почти изцяло обновени от 1999 до 2007 г.
Машините, които не бяха изцяло заменени, все пак бяха актуализирани чрез частични промени.
Като цяло оборудването, което се поддържа постоянно, може да се счита за съвременно и способно да отговори на различните изисквания на пазара (размери и цветове).

Производственият капацитет при пълен капацитет е приблизително 140 000 тона/година изпечен материал, от които 72 500 тона екструдиран материал (40 000 000 броя/година) и 67 500 тона ръчно изработени тухли (25 000 000 броя/година).